X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مادر

پرویز پرستوی در یکی از نوشته های اینستاگرام خود با انتشار تصویر زیر متن بسیار زیبای نوشت که خواندن آن خالی از لطف نیست :دیروز به مادرم زنگ زدم.

بعد از مرگش تلفن ثابت خانه اش را جمع نکردیم .... نمی خواهم ارتباطمان قطع شود. هر وقت دلم هوایش را می کند بهش زنگ می زنم ...
تلفنش بوق می زند ....

بوق می زند ...

بوق می زند ...

وقتی جواب نمی دهد با خودم فکر می کنم یا برای خرید رفته بیرون یا خانه همسایه است ....

 

 

الان چند سال میشود هر وقت دلم هوایش را می کند دوباره زنگ می زنم.

شماره " بیرون " را هم ندارم زنگ بزنم بگویم : " به مادرم بگید بیاد خونه اش دلم براش تنگ شده "!


دوست من اگر مادر تو هنوز خانه است و نرفته " بیرون " .....
امروز بهش زنگ بزن ....
برو پیشش ....
باهاش حرف بزن ....
یک عالمه بوسش کن ....
صورتتو بچسبون به صورتش ....
محکم بغلش کن ....
بگو که دوستش داری ....
و گرنه وقتی بره " بیرون " خیلی باید دنبالش بگردی .....
باور کنید " بیرون " شماره ندارد.