X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نسخه جدید سخنان حضرت آدم در شبکه های اجتماعی!

 

 

روزی برای سعید ، پسر عمویم متنی انگلیسی را می خواندم و ترجمه می کردم ، سعید بیشتر از پنجم ابتدایی سواد نداشت . من نیز که در عنفوان نوجوانی بودم و این مطلب را می دانستم با اعتماد به نفس عالی و سرعت نور برایش متن انگلیسی می خواندم چند دقیقه ای گذشت ، در یکی از سطرهای نوشته کمی سرعتم گرفته شد و اندکی گیر زدم ، قبل از اینکه دوباره شروع کنم سعید نگاهی پر معنا به من کرد و گفت هر چی دوست داری بخون و ترجمه کن ما که نمی فهمیم شما هر چی می خوای بگو .

این جمله برای من درس زندگی شد و تصمیم گرفتم همیشه و در همه جا به شعور طرف مقابلم احترام بگذارم .

دلیل  یاد این داستان دیدن مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی و استقبال مخاطب از این مطلب غلط بود .

 چند سالی ایست که این شبکه ها با وجود همه خوبیهایی که می توانند داشته باشند ، گاه و بیگاه مورد سوء استفاده برخی جهت تلقین افکار ، اغراض و کینه های سیاسی ، دینی ،حزبی و... خود به نام شخصیت های بزرگ و یا منابع و اسناد مهم تاریخی می شوند ، عده ای از مخاطبان هم که ممکن است از بسیاری از این اغراض بی اطلاع و چندان اهل مطالعه و تحقیق هم نباشند متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفته و گاهی باور می کنند.

جدیدترین این مطالب در شبکه های مختلف داستان برگی از دفترچه خاطرات ملک عبدا... و توهین های ایشان به ایران و پارسیان است....

 

 

در حالی که هرگز چنین مطلبی در واقعیت وجود ندارد. 

یا مطالبی دیگر به نقل از کتاب دو قرن سکوت دکتر زرین کوب در مورد صفویه ، سادات و ... که اگر تنها یک بار این کتاب را مطالعه کرده باشید، متوجه برداشت بسیار آزاد نگارنده و به قول دوستان برداشت مطلب از ویرایش 2016 کتاب خواهیم شد. حال دیگر نمی خواهم اطاله مطلب کنم و به افکار مثبت تر عده ای که آنان را در قالب سخنان چند روز قبل دکتر شریعتی ، کوروش بزرگ ، گاندی  و....بیان می کنند ، اشاره کنم. 

فقط کافیست اندکی در این شبکه ها جستجو کنید ، خواهید دید که مرحوم دکتر شریعتی در مورد برجام و پسا تحریم  ، انواع گوشی هوشمند ، جزایر کومور ، نیو سانتافه و .... هم سخنان زیبایی دارد.  


پس بیایید هیچ مطلبی را بدون تحقیق نپذیریم و شبکه های اجتماعی را نیز مرجع و سند خود قرار ندهیم چراکه دروغ گفتن و دروغ نوشتن و نادید گرفتن شعور مخاطب در این شبکه ها از هر عمل دیگری آسان تر است.