بندگی

 

 

از حضرت علی (علیه السلام) پرسیدند بندگی چیست؟ فرمود:

شکم را خالی از حرام‌ها نگه داشتن.

خواندن قرآن و فهم آن و عمل کردن به آن.

نماز را احترام کردن و به وقت خواندن.

تضرع و دعا کردن به درگاه خدا و طلب مغفرت کردن

 

بعد فرمود: هرکه راه ما را بپیماید به ما می‌رسد.

هرکه به راه دیگری برود غرق گمراهی و جهالت می‌شود.

بدانید دوستان ما فوج‌هایی از رحمت خدا دارند، ولی دشمنان ما فوج‌هایی از غضب خدا و جهالت دارند.

طریقۀ ما میانه ‌روی است و عدالت.

مسلک ما هدایت خلق خداست. مبادا فریبندگان شما را در دنیا مغرور کنند.

حق سوره قرآن را ادا کنید. هرکه نماز بخواند و حق آن را بشناسد خدای تعالی او را بیامرزد.