X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یا ستار العیوب


لطفا قبل از گفتن دیده ها و ندیده ها و بازگو کردن شنیده ها در مورد دیگران ، کمی به عیب پوش بودن خداوند بیاندیشیم ؛


سعدی در گلستانش می فرمایید:

حق جلّ و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. ‌[ فریاد می زند ]

 نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی

                                         کسی به حال خود از دست کس نیاسودی