X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آموختن

 

     روز معلم بر همه همکاران محترم و اساتید عزیز مبارک باد .  


آنگاه آموزگاری برخاست و از آموختن پرسید.

پیامبر گفت:

هیچکس نمی تواند شما را چیزی بیاموزد مگر آنچه را که نیم خواب در فجر آگاهی شما آرمیده است.

آموزگاری که در سایه معبد میان پیروانش قدم می‌زند از گنج دانش خویش به آنها چیزی نمی‌دهد، بلکه عشق و ایمانش را با آنها قسمت می‌کند

اگر آموزگاری براستی خردمند باشد، از شما نمی‌خواهد که به خانه معرفت او داخل شوید، بلکه شما را به آستان اندیشه خودتان بار می‌دهد

اخترشناس را شاید که با شما از فهم خویش در اسرار فضا سخنی گوید اما، هیچ نشاید که فهم خویش را به شما ببخشد

 

و خنیاگر تواند که موسیقی افلاک را بر شما زمزمه کند، اما نتواند شما را گوشی بخشد که آن زمزمه را دریابید و نه به شما حنجره‌ای عطا کند که آن موسیقی را زمزمه کنید

و آن کس که در علم اعداد استاد است ممکن است با شما از قلمرو کمیت‌ها سخن گوید اما، نمی‌تواند شما را بدان اقلیم رهنمون شود

زیرا آدمی نمی‌تواند بال‌های خیال و چشم شهود خویش را به دیگری وام دهد

و چنانچه هر یک از شما در علم خداوند جایگاهی خاص دارید همچنین باید که معرفت شما از خداوند و درک شما از اسرار زمین خاص شما باشد.

برگرفته از کتاب پیامبر -- جبران خلیل جبران 

 

Teaching:
Then said a teacher, speak to us of teaching. And he said:
The teacher who walks in the shadow of the temple among his followers gives not of his wisdom but rather of his faith and his lovingness.
The astronomer may speak to you of his understanding of space, but he cannot give you his understanding.
The musician may sing to you of the rhythm which is in all space, but he cannot give you the ear which arrests the rhythm nor the voice that echoes it.
And he who is versed in the science of numbers can tell of the regions of weight and measure, but he cannot conduct you thither.