گل مریم

سال گذشته همین روزها بود که یکی از دوستان ماجرای عشق بی سرانجام خود را برایم فرستاد ، عشقی که از دانشگاه شروع شد و به یک عمر دلتنگی و وقوع خاطره ای گس منجر شد. (... تیر ماه روزی بود که ازدواج کردم و مراسم عروسی برگزار شد روزی بود که زندگی مشترک آغاز شد و به قولی زیر یک سقف رفتیم ولی روزی نبود که عاشق شدم عشق با ازدواج خیلی فرق داره وقتی عاشق می شی بی محابا و نترس می شی و جسور با همه در میفتی تا به همه بفهمونی که اشتباه نکردی انتخابت درست درست بود من خیلی جنگیدم از روزی که چشماشو دیدم قلبم لرزید ناخواسته عاشقش شدم اون موقع نمی دونستم ولی خیلی دوستش داشتم بعد از هم جدا شدیم ۱۲ سال گذشت من ازدواج کردم ...  )یادم هست اولین بار که او را دیدم احساس عجیبی در دلم نقش بست انگار کسی که بیست سال در انتظارش بودم با پای خود آمده بود، شاید باورش سخت باشد اما همانطور که از همان روز اول هرگز چهره اش در ذهنم نمی ماند هنوز هم چهره اش در ذهنم پر از رمز و راز است . آن دم یاد داستان کیمیاگر و تخیل پائلو کوئلیو افتادم آنجا که شخصیت داستان ( چوپان اسپانیایی ) بر لب چاه آب دختر غریبه ای ( دختر صحرا ) را دید که در دلش آشوب به پا کرد ، آشنایی قدیمی که گویی از یک مقصد و بسوی یک مقصود در حرکت بودند راوی گوید چنان او را در عمق جانم یافتم که گویی صد سال بود او را می شناختم.  

ادامه ...

در زلال شب

گاهی باید کوله بار خاطرات را بر زمین گذاشت و گذشت ؛ هرچند کوله بارت پر از عشق باشد و یا خالی از امید ، توده ای از زندگی باشد و یا ملقمه ای از غم و شادی ها ، بازه ای از عمرت باشد و یا قاچی از مغز جوانی ات  . بهر حال این کوله بار را باید گذاشت ، چشم شست و چشم بست و زیر لب آهسته گفت بدرود ، یادت گرامی ...  


شب ، آنچنان زلال ، که می شد ستاره چید !

دستم به هر ستاره که می خواست می رسید !

نه از فراز بام ،

که از پای بوته ها

می شد ترا درآینه ی هر ستاره دید !

  

ادامه ...

روزه ، رمضان


ای اهل ایمان ! یاری جویید از صبر و از نماز، همانا که خداوند با صابران همراه است (بقره: ١٥٣(

بیشتر مردمان از نماز و روزه یاری نمی طلبند و بهره ای نمی گیرند بلکه آن را به صورت یک عادت و سنت به جای می آورند و به بردن ثوابی و انجام فریضه ای دل خوش دارند، اما نماز می تواند کشتی عظیمی گردد که شخص را در دریای زندگی در وسط جامعه از طوفانها و گردابها حفظ کند، و روزه می تواند شخص را بر نفس خویش توانا کند، زیرا وقتی نفس موقتاً به فرمان الهی از حلال پرهیز می کند قوّت پرهیز در او افزون می شود تا در مواجهه با حرام آن قدرت را به کار گیرد.

دیگر آنکه شخص با این پرهیز قدر نعمتها را بیشتر خواهد دانست و هنگام برخورداری لذت بیشتر خواهد برد.

سوم آنکه با محرومان و مسکینان هم درد می شود و تجربه گرسنگی و محرومیت بر آگاهی و توسعۀ وجودی شخص مؤثر است.

چهارم اینکه اگر از بیش از یک میلیارد مسلمان تنها دویست میلیون نفر در ماه رمضان روزۀ واقعی گیرند بدین معنی که یک وعده غذای خود را بکاهند، 

ادامه ...
   1       2       3       4       5       ...       168      >>